Taalkeuze menu

Dit is de zin waarmee de cursus gaat nakijken:

Hieronder staat hoeveel woorden je goed hebt:

Dit is de invoer van de cursist, met rood gemaakt de 'foute' woorden: